حالا‌هر‌چی

آخرالزمان من است اینجا. به حساب خودم می‌رسم

به قیافه‌م نمیام

Advertisements

:بریم قدم بزنیم؟
:من گی‌ام
:منظورم اینه که بریم قدم بزنیم.

 

آدم‌ها، معیار‌هایی دارن قابل مشمول مرور زمان شدن. قابل خشک شدن و افتادن